Skip to main content
Ajankohtaista

Tiedote Kilpailu- ja Kuluttajaviraston esitykseen liittyen

By 10.2.2021No Comments

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on antanut 10.2.2021 esityksen markkinaoikeudelle seuraamusmaksujen määräämisestä tietyille isännöintialan valtakunnallisille toimijoille sekä Isännöintiliitolle.

Virallinen tiedote löytyy kokonaisuudessaan Kilpailu- ja kuluttajaviraston kotisivuilta.

Uniko – Isännöintipalvelut Oy tai yhtiön henkilöstö eivät liity miltään osin tutkintaan tai esitettyihin seuraamusmaksuihin.

Uniko – Isännöintipalvelut Oy on perustettu edistämään avoimuutta ja läpinäkyvyyttä isännöintialalla. Sähköisten palveluiden edelläkävijänä on hallituksilla mahdollisuus saada käyttöönsä katseluoikeudet isännöintijärjestelmään, josta taloyhtiön taloudellista tilaa voidaan seurata reaaliajassa.

Uniko – Isännöintipalvelut Oy:n yhteistyökumppaneiden valinnassa ovat aina olleet etusijalla ammattimaisesti kilpailutetut taloyhtiökohtaiset toimittajat, eivät Uniko-Isännöintipalvelut Oy:n oletustoimittajat.

Ystävällisin terveisin,

Pauli Ratu
toimitusjohtaja

puh. 029 1700 661
e-mail : pauli.ratu@uniko.fi

Uniko-Isännöintipalvelut Oy